@ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 20/1 ถนนเทศบาล 10 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ : 037-421-981 | โทรสาร : 037-421-981 ต่อ 201