| ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว |


   

บาทหลวงจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ผู้จัดการ

บาทหลวงพูนพงษ์ คูนา
จิตตาภิบาล


     
   


นางวิมล ร่วมจิตร์
ผู้อำนวยการ
   
     
     
     
     
     
     
     
hit counter
hit counter
 
@ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 20/1 ถนนเทศบาล 10 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ : 037-421-981 | โทรสาร : 037-421-981 ต่อ 201